All Games Hack

Erzijnverschillendestrategieën, wat is de verdediging in botsing van de clan. Het is eenstrategieomtebouwen de belangrijksteverdediging, die op hunbeurtwordenbeschermd door muren. Eenanderestrategie is om het bouwen van verschillendemuren. Hierook, moeten de meestbelangrijkegebouwenzoalsmagazijn en…

Advertisement